Kredittkort- og lånekunder gir gode resultater

Vi har tidligere kunne lese i media om banker som har slitt lenge med underskudd på grunn av ubetalte lån. For bankene gjelder det å finne de «riktige kundene». Det blir det nemlig penger av.

Sterkt resultat fra Bank Norwegian

Tall hentet fra årsrapporten til Bank Norwegian for 2015, viser et årsresultat etter skatt på 539 millioner kroner. Det er en vekst på 35 % sammenlignet med fjoråret.

Det er ventet at Bank Norwegian i løpet av andre kvartal skal noteres på Oslo Børs, så her gjelder det å følge med på prisen.

Det ligger penger i forbrukslån

Som nevnt i innledningen så er hovedutfordringen å finne de riktige kundene, som ganske enkelt betyr de kundene som klarer å gjøre opp for seg. Siden forbrukslån er usikrede lån, har heller ikke banken sikkerhet for å få igjen det skyldige beløpet. I slike situasjoner ender det ofte opp med at banken kun får tilbake en brøkdel av opprinnelig lånebeløp. Sånt blir det ikke gode resultater av.

De som derimot er nøye med hvilke kunder de innvilger lån til, kan også ofte vise til gode resultater. Høye renter (i forhold til blant annet boliglån) gir mye penger i kassa for långivere.  Går vi tilbake til Bank Norwegian, hadde de i 2015 renteinntekter på 1,7 milliarder kroner.

Resultatregnskap Bank Norwegian

For å få nok kunder er selskapene nødt til å bruke en del på markedsføring og provisjon. Det trekker ned resultatet, men det er helt nødvendig for skape inntekter. Ved siden av markedsføring på TV, er det også enkelte nettsider, blant annet Finanssans som gir oversikt over forbrukslån, Bank Norwegian inkludert. Slike nettsider hjelper selskapene med å tiltrekke seg nye kunder, som forhåpentligvis viser seg å gi positive resultater. Økt konkurranse fører også til at renten på forbrukslån blir lavere, til tross for at långiveren må ta en høy risiko.

Flest kredittkortkunder

Flesteparten av kundene til disse selskapene er kredittkortkunder. Selv om det ikke gir like mye penger i kassen som forbrukslån, er det også her mye penger å hente totalt sett. Vi ser også statistikk på en høyere aktivitet med kredittkort, noe som generelt sett fordeler seg til de største kredittkort-selskapene.

Også er kan det være kunder som misligholder sin kreditt. Men siden det gjerne er snakk om lavere beløp, er det mindre tap jevnt over på denne gruppen.

Risikoklassifisering

Det er interessant å se at bankene fordeler kundene sine i ulike risiko-grupper. Disse kan for eksempel fordels fra A til W, hvor A er laveste risko. Størsteparten av utlånene vil befinne seg i klassen A-D, og blir mindre og mindre jo nærmere man beveger seg mot gruppen W. Her er det den klassiske kredittscoren som gjelder.

Det er også de som aldri får innvilget et forbrukslån, som går under «ikke klassifisert». Denne gruppen utgjør gjerne et sted mellom 5-10 % av alle som søker om lån.

Til tross for fokus på kredittverdighet og analyse av kundene, er det alltid store tap som følge av misligholdte lån. Det er ikke uvanlig at bankene må nedskrive utlånsposten på grunn av dette.

Det er som nevnt viktig at bankene er nøye med å låne ut til kunder med god betalingsevne og kan vise til god betalingshistorikk.

Kredittkort- og lånekunder gir gode resultater

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *